De Geheime Leer (The Secret Doctrine) Blavatsky

De geheime leer van Helena Blavatsky is niet makkelijk te lezen. Het is daarom noodzakelijk dat we het zeer nauwkeurig en geconcentreerd bestuderen en niet alleen eenmalig doorlezen. Ook neemt het heel wat tijd in beslag om slechts enkele pagina’s te lezen. Alleen al omdat de inhoud zo doordacht en vaak ook uitdagend is.

Toch is het belangrijk dat iedereen die zich serieus bezighoudt met Theosofie, dit boek gaat bestuderen. Alleen afgaand op de samenvattingen en interpretaties van anderen is in dit geval onvoldoende. We moeten hier vooral in acht nemen dat we daardoor misleid kunnen worden door de (verkeerde) interpretatie van de anderen.

Net zoals de andere boeken van Helena Blavatsky, Isis Ontsluierend (Isis Unveiled), De Sleutel Tot De Theosofie (The Key to Theosophy) en De Stem Van De Stilte (The voice Of The Silence), zal ook dit werk een enorme brok toewijding vergen. Dit boek kan bestudeerd worden door echte Theosofen van elk ras of van elke generatie.

Bron van Informatie over oude kennis

Het is een bron van informatie en introductie voor de ernstige student. Indien u zelf een toegewijde interesse hebt in Theosofie, of een student bent in Esoterie en oude wijsheid, dan is dit boek zeer geschikt.

De geheime leer of the secret doctrine vormt een belangrijke synthese van de verschillende godsdiensten. Hoewel sommige tot het verleden behoren, is dit werk nog steeds relevant bij de godsdiensten die we nu tegenwoordig kennen. We denken dan vooral aan het Christendom, Jodendom en Islam.

We zullen onder meer ontdekken dat het ontstaan van het heelal geen toevalligheid betreft. Dit kunnen we lezen in het eerste deel van de geheime leer. Waarin Blavatsky dieper ingaat op de geboorte van de vele oneindige heelallen.

In deel twee van de secret doctrine wordt dieper ingegaan op het ontstaan van de mens. Het wordt ook duidelijk dat de geest en de fysieke verschijning twee verschillende begrippen zijn. Er wordt aan de hand van oude geschriften en overleveringen aangetoond hoe we uiteindelijk gekomen zijn tot wat we nu zijn. En waarom we nu nog steeds terug beroep kunnen doen op deze oude occulte kennis, om op die manier een beter beeld te vormen van dit alles.

Het wordt aangeraden het boek éénmaal te lezen. Om het daarna enkele dagen of weken te laten inwerken in onze geest. En het nadien nogmaals zeer aandachtig door te nemen. Dit werk kan gebruikt worden als naslagwerk en kunnen we in onze verdere zoektocht steeds blijven gebruiken om bepaalde begrippen die we in een later tijdstip tegenkomen, beter te kunnen plaatsen en beter te kunnen begrijpen.

Ik kan ook meteen vertellen dat de boeken van Helena Blavatsky niet meteen geschikt zijn voor de sterk Orthodoxe Christenen of sterk aan Koran of Thora gerichte Theïsten. Hoewel dezelfde principes in de verschillende godsdiensten gebruikt worden. En ze uiteindelijk voortkomen uit dezelfde diviniteit.