Wat Is De Werking Van Mucuna Pruriens?

Delen op:


Mucuna pruriens is een kruid die ervoor kan zorgen dat onvruchtbaarheid bij mannen wordt verholpen. De plant is ook in staat te helpen bij talloze problemen bij het zenuwstelsel. En wordt verder gezien als een lustopwekkend middel.

Het werd, en wordt nog steeds gebruikt in de ayurveda. Dat is de Indiase traditionele geneeskunde. Het kent daar een duizenden jaren lange geschiedenis bij het behandelen van onvruchtbaarheid en allerlei seksuele problemen. Maar ook bijvoorbeeld tegen Parkinson bevat mucuna pruriens heel wat gunstige kenmerken.

Mucuna pruriens groeit pakweg overal in India, vooral in tropische gebieden. Het kan ook worden gevonden in tropische gebieden in afrika. Wanneer de bloemtoppen aanraken van de plant kunnen we echter te maken krijgen met irritatie en kan de huid enorm beginnen jeuken. Maar dat neemt niet weg dat kruid enorme voordelen kan betekenen voor onze gezondheid.

Men gebruikt mucuna pruriens reeds meer dan tweeduizend jaar en daarbij wordt bijna alles van de plant gebruikt voor medicinale doeleinden.

Zenuwstelsel stimuleren

Mucuna pruriens heeft een belangrijk balancerend en herstellen effect op het zenuwstelsel. Het zal daarom kracht geven aan elk deel van het zenuwstelsel waar een verzwakking optreedt. Dit heeft ook z’n effect op onze hersenen. Het kruid wordt gezien als een verjongend, energetisch en voedend middel voor het zenuwstelsel en onze hersenen. Het spreekt voor zich dat het daarom zal helpen bij problemen als stress. Grotendeels door zijn dopamineverhogende werking. Dopamine die een zeer belangrijke rol speelt bij het bepalen van ons gedrag, onze slaap, gemoedstoestand, geheugen en leercapaciteiten.Spijsvertering verbeteren

Mucuna pruriens is een kruid, maar het behoort ook tot de peulvruchten. De vrucht die wordt geproduceerd aan de mucuna pruriens plant is een boon. Dat betekent dat die een hoge hoeveelheid vezels zal bevatten en daarnaast ook belangrijke aminozuren, vitamines en mineralen zal bevatten. Dat heeft een gunstig effect op onze spijsvertering en zal ook helpen om de bloedsuiker in balans te brengen. Deze effecten zijn dus te vergelijken met andere peulvruchten.

Parkinson

De reden waarom mucuna pruriens tegen Parkinson zo goed kan werken, is omdat ze een bepaald eiwit bevat, genaamd L-Dopa. Dat staat bekend als een voorloper van dopamine. (1)

Een onderzoek heeft kunnen aantonen dat mucuna pruriens wel degelijk enorme voordelen kan bieden bij mensen met Parkinson. Zo kon men bij 60 personen vaststellen dat een duidelijke verlaging van de symptomen plaatsvindt bij het gebruiken van mucuna pruriens.

Daarbij kwam men echter ook tot de conclusie dat mucuna pruriens een betere werking heeft tegen Parkinson dan de traditionele medicatie die wordt gegeven tegen deze aandoening. (2)

Tegen depressie

depressie

Mucuna pruriens zou ook kunnen helpen bij mensen die last hebben van depressie. Depressie heeft meestal 2 fysieke oorzaken. Ofwel hebben we te maken met een verminderde aanmaak aan de neurotransmitter serotonine. Ofwel hebben we te maken met een verminderde aanmaak van de andere belangrijke neurotransmitter, dopamine.

Weten dat mucuna pruriens dopamine kan helpen verhogen. Dan is het niet ver gezocht om te concluderen dat deze plant ook in staat zou zijn om depressie te behandelen. Dit zou dan echter vooral zijn bij patiënten die last hebben van een tekort aan dopamine. De verhoogde aanmaak van dopamine, dankzij het gebruik van mucuna pruriens zou hierdoor de symptomen doen afnemen.

Stressverlagend

stress

Mucuna pruriens heeft verder ook kunnen aantonen via wetenschappelijke onderzoeken dat ze kan helpen stress te bestrijden bij mensen die te maken hebben met stress.

Een onderzoek waarbij 60 mannen werden getest, toonde aan dat de mannen na het gebruik van mucuna pruriens duidelijk lagere cortisolwaarden in het bloed hadden. Al moeten we er meteen bij vertellen dat deze onderzoeken gedaan werden bij onvruchtbare mannen die onder stress stonden.Verder onderzoek bij vruchtbare mannen werd nog niet gedaan in die richting. Al kunnen we er wel voorzichtig van uit gaan dat deze effecten bij alle mannen geldig zijn. (3)

Prolactine verlagend

Een te hoog prolactine wordt vaak behandeld met middelen die de dopamine doen toenemen. Een hoog prolactine kan de groei van tumoren stimuleren en kan uiteindelijk leiden tot blindheid of impotentie.

Het gebruiken van mucuna pruriens om prolactine te verlagen heeft aangetoond effectief te zijn. (4)

Onvruchtbaarheid bij mannen

vruchtbaarheid

Mucuna pruriens wordt gebruikt als een natuurlijk supplement om de vruchtbaarheid te verbeteren. Het werkt op verschillende vlakken. We zien onder meer dat eerst en vooral de hoeveelheid sperma sterk gaat toenemen. Naast de toegenomen hoeveelheid wordt de kwaliteit van het sperma een stuk beter.

Naast het verbeteren van de vruchtbaarheid bij onvruchtbare mannen, heeft men ook kunnen aantonen dat het testosteron gaat stijgen bij deze mannen. Men heeft dit nog niet kunnen aantonen bij gezonde mannen.

Hoogstwaarschijnlijk zal mucuna pruriens het testosteron verhogen bij mannen met een tekort. Maar zal er bij mannen met een normaal tot hoog testosteron weinig verschil te merken zijn aan het totale testosterongehalte bij deze mannen.

(5) (6)

Goed voor de spijsvertering

Mucuna pruriens heeft een goeie invloed op de spijsvertering. Omdat ze ervoor zal zorgen dat de spieren in en rond de darmen goed kunnen samentrekken. Wat een goede stoelgang zal helpen promoten.

Ze behoren ook tot de peulvruchten. Dus bevatten ze uiteindelijk dezelfde voordelen voor onze gezondheid als de peulvruchten.

Dopamine aanvullen met mucuna pruriens

Mucuna pruriens is een kruid uit de ayurveda. Dat is de oorspronkelijke Indiase geneeskunde. Mucunua pruriens wordt gezien als een adaptogeen en het is een ideaal middel wanneer we willen dopamine aanvullen.

De werking van mucuna pruriens om dopamine aan te vullen is zo krachtig dat het zelfs kan worden gezien als een alternatieve behandeling tegen de ziekte van Parkinson.

Men heeft onder meer kunnen vaststellen dat de werking van de plant even krachtig is als de medicijnen die worden gegeven tegen Parkinson.

Met als groter voordeel natuurlijk, dat we minder last hebben van de bijwerkingen. Wanneer we dopamine aanvullen met mucuna pruriens hebben we duidelijk minder te maken met bijwerkingen dan bij bijvoorbeeld medicatie tegen Parkinson.

Wat doet dopamine?

dopamine

Dopamine is een belangrijke neurotransmitter. Een te laag dopamine zal ervoor zorgen dat we ons minder goed in ons vel voelen. We krijgen een verminderde aanmaak van de hormonen en zullen ook ervaren dat we minder zin hebben om te vrijen.

Het libido gaat er dus heel sterk onder lijden. Ook mentale problemen zoals depressie worden in verband gebracht met een laag dopamine.

Hoe zal mucuna pruriens dopamine aanvullen?

In de plant vinden we een belangrijk aminozuur terug. Dit aminozuur heet L-dopa. Deze aminozuren zullen de hersenen rechtstreeks stimuleren om meer dopamine aan te maken.

Wanneer we meer dopamine aanmaken zal er dus een duidelijke verbetering vastgesteld worden van de gemoedstoestand. Ook de aanmaak van verschillende hormonen wordt een stuk beter. Waardoor het libido zich gaat herstellen.

Oorzaak van laag dopamine

man ongelukkig

Dopamine is dus één van de verschillende neurotransmitters. Ze worden in onze hersenen aangemaakt en spelen een grote rol bij het bepalen van onze gevoelens en emoties.

Er zijn echter verschillende oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat we te maken krijgen met een te laag dopamine.

Voorbeelden daarvan zijn te weinig slaap. Wanneer we te weinig slapen zullen we onder stress komen te staan. Waardoor we ook minder dopamine zullen aanmaken.

Een andere belangrijke oorzaak voor een uitputting van deze neurotransmitter is wanneer we verslaafd zijn. Deze verslaving zal zorgen voor een tijdelijke verhoging van het dopaminegehalte. Maar zal op termijn ervoor zorgen dat die volledig uitgeput raakt.

Voorbeelden van verslavingen die daarvoor kunnen zorgen zijn:

  • Roken
  • Alcohol
  • Drugs
  • Medicijnen
  • Seks
  • Gokken
  • Cafeïne

Het beste wat we kunnen doen is deze verslavingen dus aanpakken. Want zij kunnen een grote rol spelen. Wanneer we het middel nodig hebben wordt ons dopaminegehalte lager en lager. Tot we terug de kick hebben ervaren. Dit zorgt voor een stijging. Maar op termijn wordt de aanmaak en hoeveelheid dus volledig uitgeput.

De ziekte van Parkinson

Dopamine aanvullen is gunstig voor mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson. Onderzoeken hebben kunnen aantonen dat we daarvoor niet alleen hoeven genoodzaakt te zijn om medicatie te gebruiken.

Dit kan dus ook door mucuna pruriens te gebruiken. We hebben via wetenschappelijke onderzoeken kunnen aantonen dat het gebruik van de plant eigenlijk meer voordelen biedt dan traditionele medicatie.

Vooral dan omdat we door de supplementen te gebruiken weinig tot geen bijwerkingen ervaren bij het gebruik. In vergelijking met de medicatie die we kennen tegen Parkinson is dat een groot voordeel natuurlijk.

Qua werking hoeft de plant ook zeker niet onder te doen. In geen enkel onderzoek heeft men aangetoond dat de werking minder krachtig is dan de medicatie. Integendeel, in de meeste gevallen is de werking zelfs net iets sterker dan de traditionele medicijnen. (bron)

Andere belangrijke voordelen

Verlaagd dopamine zal ervoor zorgen dat we minder goed slapen. Wanneer we dopamine aanvullen met mucuna pruriens zien we dus ook dat een betere nachtrust gaat optreden.

Waardoor we ook gedurende de dag ontspannen zijn en minder snel onder stress komen te staan. De draagkracht tegen stress wordt een stuk groter.

Ook voor onze hersenen zijn er gunstige effecten te bekomen. Zo heeft men kunnen aantonen dat onder meer veroudering van de hersenen kan worden tegengegaan dankzij deze plant. De werking heeft men echter niet met 100% kunnen vaststellen.

Dat zou slechts voor een deel te maken hebben met de dopamineverhogende werking. Men gaat ervan uit dat de antioxidante werking van de plant hier ook een grote rol bij speelt. Maar meer onderzoeken dienen te worden gedaan naar deze effecten.

Hoeveel mucuna pruriens gebruiken?

mucuna pruriens dosering

De hoeveelheid of de dosering is sterk afhankelijk van de aard van de aandoening. Wanneer we de plant willen gebruiken tegen Parkinson, dan worden vaak wel hoge dosissen gebruikt. We raden aan om dit niet op eigen initiatief te doen. Maar om daar eerst over te praten met een huisarts. Niet omwille van het feit dat de werking niet wetenschappelijk is bewezen (we hebben wetenschappelijke onderzoeken die de werking aantonen bij Parkinson). Maar eerder omdat de combinatie van medicatie tegen Parkinson EN mucuna pruriens tegen Parkinson voor een te groot effect kan zorgen.

Tegen onvruchtbaarheid is een normale aanbevolen dosis voldoende. Dit is eerder afhankelijk van het supplement dat we gebruiken en van de concentratie werkzame stoffen. Het is niet meteen nodig om hogere hoeveelheden te gebruiken om de sperma kwaliteit te verbeteren. Dit heeft men reeds kunnen aantonen bij lagere hoeveelheden.

Bijwerkingen

Hoewel de plant zeer gunstige effecten op onze gezondheid kan bekomen is het toch niet aangeraden voor mensen met bipolaire stoornis of schizofrenie om dit kruid te gebruiken. Omdat zij net medicatie nemen die het dopaminegehalte gaat blokkeren. Mucuna pruriens zou hier dus de werking van de medicijnen kunnen verstoren waardoor een psychose of een manie terug de kop opstoot.

Ook het prolactine gehalte gaat dalen wanneer we deze extracten gebruiken. Om die reden is het niet aangeraden voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding om dit kruid te gebruiken.

Ook zou men de beste werking hebben wanneer het supplement met mucuna pruriens niet voortdurend wordt gebruikt. In geval van Parkinson hebben we natuurlijk geen andere mogelijkheid. Maar in alle andere gevallen is het beter om het supplement slechts 8 weken te gebruiken. En daarna een periode van 8 weken rust in te brengen.

Dit zou de werking van de plant verbeteren.

Er zijn een aantal kleine bijwerkingen die zijn opgemerkt bij het gebruik van Mucuna pruriens.

Dat houdt in dat we bijvoorbeeld problemen met de spijsvertering kunnen ervaren. Ook kan het gebruik van de plant in combinatie met medicatie tegen Parkinson, licht de bloeddruk doen stijgen.

Patiënten met psychose en schizofrenie zouden het gebruik van mucuna pruriens supplementen zeker moeten vermijden. Omdat de dopamine verhogende werking van de plant, haaks tegenover de medicijnen staat die worden gegeven om psychoses te verhinderen.

Referentie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942911/

Delen op: